NPK Thần Nông 15-5-15 + TE

  • Trang chủ
  • Sản phẩm
  • NPK Thần Nông 15-5-15 + TE
image

NPK Thần Nông 15-5-15 + TE

Liên hệ

- Phân bón đa tác dụng sản xuất trên dây chuyền hơi nước - Hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano - Hàm lượng dinh dưỡng cao, cân đối rất phù hợp với nhiều loại đất và cây trồng, đặc biệt là cây trồng cạn

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 15%; P2O5hh: 5%; K2Ohh: 15%
Có bổ sung trung vi lượng phụ hợp cho nhiều loại cây trồng khác nhau
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón đa tác dụng sản xuất trên dây chuyền hơi nước
- Hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano
- Hàm lượng dinh dưỡng cao, cân đối rất phù hợp với nhiều loại đất và cây trồng, đặc biệt là cây trồng cạn