NPK CT02-999

image

NPK CT02-999

Liên hệ

Ngoài tỷ lệ NPK phù hợp cho sinh trưởng cây lạc nói riêng và cây họ đậu đỗ nói chung, sản phẩm có bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và một lượng hợp lý các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết (ca, Mg, Zn, S,…) cho cây sinh trưởng

Thành phần dinh dưỡng: 

Đa Lượng: Nts: 9%, P205hh: 3%, K2O: 6%

Có bổ sung các dinh dưỡng trung và vi lượng dạng chelate

* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón ba màu đa tác dụng, sử dụng cho nhiều loại đất và cây trồng
- Ngoài tỷ lệ NPK phù hợp cho sinh trưởng cây lạc nói riêng và cây họ đậu đỗ nói chung, sản phẩm có bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và một lượng hợp lý các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết (ca, Mg, Zn, S,…) cho cây sinh trưởng