NK 12-10

image

NK 12-10

Liên hệ

Phân bón chuyên thúc đa tác dụng, bổ sung nhanh dinh dưỡng cho cây trồng. Sản phẩm sử dụng bằng nguyên liệu Kali mảnh Canada được bổ sung một số nguyên tố trung, vi lượng (Mg, S, SiO2,…) giúp cho cây trồng khoẻ, cứng cây, bền lá, chống chịu tốt, số nhánh, số cây hữu hiệu cao,…

* Thành phần:
Đa lượng: N­­ts: 12%; P2O5hh: 0%; K2Ohh: 10%
Bổ sung trung vi lượng dạng Chelate
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón chuyên thúc đa tác dụng, bổ sung nhanh dinh dưỡng cho cây trồng. Sản phẩm sử dụng bằng nguyên liệu Kali mảnh Canada được bổ sung một số nguyên tố trung, vi lượng (Mg, S, SiO2,…) giúp cho cây trồng khoẻ, cứng cây, bền lá, chống chịu tốt, số nhánh, số cây hữu hiệu cao,…