NPK Chuyên Chè 2

image

NPK Chuyên Chè 2

Liên hệ

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hơi nước, hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 15%; P2O5hh: 5%; K2Ohh: 10%
Bổ sung trung vi lượng dạng Chelate
* Đặc tính nổi trội:
- Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hơi nước, hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano
- Tỷ lệ cân đối, phù hợp chuyên dùng bón lót cho cây Chè thời kỳ kinh doanh