Giới thiệu Công ty Cổ phần Thần Nông Thanh Hóa

Công ty cổ phần Thần Nông Thanh Hoá – Doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất, kinh doanh phân bón tại Việt nam. Được thành lập theo Quyết định 876/QĐ-UB của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 21 tháng 04 năm 2000. Với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt “Phân bón Thần Nông luôn […]