Tổng nguồn vốn huy động hỗ trợ sản xuất và xây dựng nông thôn mới ước đạt 34.400 tỷ đồng

  • Home
  • Tổng nguồn vốn huy động hỗ trợ sản xuất và xây dựng nông thôn mới ước đạt 34.400 tỷ đồng
image

Tổng nguồn vốn huy động hỗ trợ sản xuất và xây dựng nông thôn mới ước đạt 34.400 tỷ đồng

Năm 2021, ngành nông nghiệp tiếp tục tích cực đấu mối, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các nhà tài trợ để tranh thủ nguồn hỗ trợ đầu tư từ Trung ương, vốn ODA, vốn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ, vốn tín dụng. Kêu gọi vốn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực dân cư và các thành phần kinh tế khác để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông nghiệp. Đồng thời, thu hút đầu tư các dự án phát triển trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

Được hỗ trợ, bà con nông dân xã Quảng Văn (Quảng Xương) phát triển vùng sản xuất rau an toàn.

10 tháng năm 2021, nguồn vốn huy động để hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới ước đạt 34.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút được 8 dự án chăn nuôi, với tổng số vốn đăng ký 8.493 tỷ đồng, quy mô 22.400 lợn nái và 420.000 lợn thịt/năm. Điển hình là 3 dự án chăn nuôi công nghệ cao của Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư ở huyện Ngọc Lặc, với tổng số vốn đăng ký là 7.500 tỷ đồng.

Hiện, UBND tỉnh đang xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án chăn nuôi; trong đó, có 6 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện, tổng số vốn dự kiến 15.000 tỷ đồng; Tổ chức AVG Capital Partners (Liên bang Nga) đề nghị đầu tư dự án chăn nuôi lợn gắn với giết mổ và chế biến sâu, tổng số vốn dự kiến 1,4 tỷ USD...

Tin và ảnh: Hương Thơm