Hóa chất công nghiệp

Hỗn hợp vi lượng CHELATED

Hóa chất công nghiệp

MAGIÊ CHELATED

Hóa chất công nghiệp

MANGAN CHELATED

Phân bón đa tác dụng

N-K : 12-10

Phân bón đa tác dụng

N-P-K + TE Sao Thần Nông

Phân bón đa tác dụng

N-P-K 6-8-4 + TE

Phân bón đa tác dụng

N-P-K SAO THẦN NÔNG No.1

Phân bón đa tác dụng

NPK : 10-5-10+TE

Phân bón chuyên dụng

NPK : 4-9-6+TE

Phân bón đa tác dụng

NPK +TE:Thần Nông 999

Phân bón đa tác dụng

NPK +TE:Thần Nông Vàng

Phân bón đa tác dụng

NPK 16-16-8+TE

Phân bón chuyên dụng

NPK+TE: 6-4-8 + TE

Phân bón chuyên dụng

PHÂN BÓN CÀ PHÊ 1 MÙA KHÔ

Phân bón chuyên dụng

PHÂN BÓN CÀ PHÊ 3 MÙA MƯA

Phân bón hữu cơ dạng lỏng

Phân bón giàu Kali