Phân bón thần nông Kali

THÀNH PHẨN:

Nts: ≥ 3%

P2O5hh: ≥ 2%

K2Ohh: ≥ 20%

Zn: 1000mg/l

Và các phụ gia đặc biệt

Thân thiện với môi trường