PHÂN BÓN CÀ PHÊ 2 ĐẦU MÙA MƯA

* Thành Phần:

– Đa Lượng:

+ Nts: 16%

+ P2O5hh: 12%

+ K2Ohh: 15%

– Trung lượng:

+ S: 8%

+ MgO: 0%

+ SiO2: 1%

Các nguyên tố vi lượng dạng chelate: Cu: 50ppm, Zn: 100ppm, B: 200ppm…