PHÂN BÓN CÀ PHÊ 1 MÙA KHÔ

* Thành Phần:

– Đa Lượng:

+ Nts: 20%

+ P2O5hh: 5%

+ K2Ohh: 5%

– Trung lượng:

+ S: 12%

+ MgO: 1%

+ SiO2: 1%

Các nguyên tố vi lượng dạng chelate: Cu: 50ppm, Zn: 50ppm, B: 100ppm…