NPK +TE:Thần Nông Vàng

Thành phần:

+ Nts: 12%

+ P2O5hh: 3%

+ K2Ohh: 10%

+ S: 8%

Các nguyên tố vi lượng dạng Chelated: Magie (MgO); Caxi (CaO); Silic (SiO2); Mangan (Mn), Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Sắt (Fe), Bo (B), Molipden (Mo).