NPK +TE:Thần Nông 999

Thành phần:

+ Nts: 10%

+ P2O5hh: 2%

+ K2Ohh: 6%

Các nguyên tố trung vi lượng dạng Chelated: Magie (MgO); Caxi (CaO); Silic (SiO2); Mangan (Mn), Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Sắt (Fe), Bo (B), Molipden (Mo).