NPK 16-16-8+TE

THÀNH PHẦN

Đạm (N)…………………………….16%

Lân (P2O5)…………………………16%

Kali (K2O)……………………………8%

Silic (SiO2)………………………..1,5%

Các nguyên tố vi lượng:
Kẽm  (Zn Chelated), Đồng (Cu Chelated), Mangan  (Mn Chelated), Sắt (Fe Chelated),
Bo (B),  Molipđen (Mo).