NPK Thần Nông 12-3-10-8S

image

NPK Thần Nông 12-3-10-8S

Liên hệ

Phân chuyên thúc phù hợp với nhiều loại đất, cây trồng, đặc biệt tốt với cây ăn quả, cây lương thực, cây rau màu và cây cồn nghiệp

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 12%; P2O5hh: 3%; K2Ohh: 10%
Trung lượng: S: 8%
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hơi nước, sản phẩm có sử dụng nguyên liệu đạm Nitrả, đạm sunfat.
- Hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm amino axit và dưỡng chất khoáng dạng Nano.
- Phân chuyên thúc phù hợp với nhiều loại đất, cây trồng, đặc biệt tốt với cây ăn quả, cây lương thực, cây rau màu và cây cồn nghiệp…