NPK 20-5-6 + 1 Ca + TE

image

NPK 20-5-6 + 1 Ca + TE

Liên hệ

- Phân bón đa tác dụng sản xuất trên dây chuyền hơi nước - Hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano - Hàm lượng dinh dưỡng cao, cân đối rất phù hợp với nhiều loại đất và cây trồng, đặc biệt là cây trồng cạn

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 20%; P2O5hh: 5%; K2Ohh: 6%
Trung, vi lượng: Ca: 1%; B: 100ppm; Zn: 200 ppm; Mn: 50 ppm; Cu: 50 ppm; Độ ẩm: 5%
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón đa tác dụng sản xuất trên dây chuyền hơi nước
- Hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano
- Hàm lượng dinh dưỡng cao, cân đối rất phù hợp với nhiều loại đất và cây trồng, đặc biệt là cây trồng cạn