NPK Lót Ngô 8-7-3

image

NPK Lót Ngô 8-7-3

Liên hệ

Ngoài tỷ lệ NPK phù hợp cho sinh trưởng cây Ngô, sản phẩm có bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và một lượng hợp lý các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết (Ca, Mg, S, Zn, B, Mo,...) cho cây sinh trưởng

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 8%; P2O5hh: 7%; K2Ohh: 3%
Bổ sung trung vi lượng dạng sunfat, Chelete
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón chuyên Lót Ngô được sản xuất dạng một màu
- Ngoài tỷ lệ NPK phù hợp cho sinh trưởng cây Ngô, sản phẩm có bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và một lượng hợp lý các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết (Ca, Mg, S, Zn, B, Mo,...) cho cây sinh trưởng