Đạm Hạt Vàng 46N+

image

Đạm Hạt Vàng 46N+

Liên hệ

Tiết kiệm 20-15% lượng bón so với sử dụng Urê thông thường.

* Thành phần:
Nitrogen: 46N+ Agrobon
Dinh dưỡng khoáng dạng Nano
* Đặc tính nổi trội:
- Giảm thất thoát đạm do bốc hơi, rửa trôi
- Kéo dài thời gian và nâng cao hiệu suất sử dụng đạm.
- Tiết kiệm 20-15% lượng bón so với sử dụng Urê thông thường.