NPK Thần Nông 10-5-15

image

NPK Thần Nông 10-5-15

Liên hệ

Được sản xuất trên dây truyền công nghệ hơi nước. Hạt được bọc phủ bằng hợp chất hữu cơ, bổ sung vi chất dạng Nano giúp cây trồng hấp thu phân bón nhanh, sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất chất lượng cao.

* Thành phần:
Đa lượng: N­­ts: 10%; P2O5hh: 5%; K2Ohh: 15%
Trung, vi lượng: S: 2%;Mg: 1%; B: 200ppm; Zn: 50 ppm,…
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón thúc đa tác dụng có hàm lượng Kali cao, sử dụng tốt nhất cho cây ăn quả, cây lấy hạt và lấy đường, bột.
- Được sản xuất trên dây truyền công nghệ hơi nước. Hạt được bọc phủ bằng hợp chất hữu cơ, bổ sung vi chất dạng Nano giúp cây trồng hấp thu phân bón nhanh, sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất chất lượng cao.