NPK Thần Nông CT-01

image

NPK Thần Nông CT-01

Liên hệ

Được sản xuất ở 2 dạng một màu và ba màu. Ngoài thành phần đa lượng NPK, phân bón được bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và các nguyên tố trung, vi lượng (Mg, S, SiO2, Zn, B…) giúp cho cây trồng sinh trưởng phát triển cho năng suất, chất lượng cao.

* Thành phần:
Đa lượng: N­­ts: 6%; P2O5hh: 9%; K2Ohh: 3%
Bổ sung trung, vi lượng dạng sunfat, chelate…
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón đa tác dụng, sử dụng trên nhiều loại đất và cây trồng.
- Được sản xuất ở 2 dạng một màu và ba màu. Ngoài thành phần đa lượng NPK, phân bón được bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và các nguyên tố trung, vi lượng (Mg, S, SiO2, Zn, B…) giúp cho cây trồng sinh trưởng phát triển cho năng suất, chất lượng cao.