NPK Thần Nông 8-6-4

image

NPK Thần Nông 8-6-4

Liên hệ

Được sản xuất ở 2 dạng một màu và ba màu. Ngoài thành phần đa lượng NPK, phân bón được bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và các nguyên tố trung, vi lượng (Mg, S, SiO2, Zn, B...) giúp cho cây trồng sinh trưởng phát triển cho năng suất, chất lượng cao

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 8%; P2O5hh: 6%; K2Ohh: 4%
Bổ sung trung vi lượng dạng sunfat, Chelete
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón đa tác dụng, sử dụng trên nhiều loại đất và cây trồng
- Được sản xuất ở 2 dạng một màu và ba màu. Ngoài thành phần đa lượng NPK, phân bón được bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và các nguyên tố trung, vi lượng (Mg, S, SiO2, Zn, B...) giúp cho cây trồng sinh trưởng phát triển cho năng suất, chất lượng cao