NPK Chuyên sắn 6-4-8

image

NPK Chuyên sắn 6-4-8

Liên hệ

Ngoài tỷ lệ NPK phù hợp cho sinh trưởng cây Sắn, sản phẩm có bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và một lượng hợp lý các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết (Ca, Mg, S, Zn, B, Mo,...) cho cây sinh trưởng, tạo củ và tích lũy tinh bột được thuận lợi

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 6%; P2O5hh: 4%; K2Ohh: 8%
Bổ sung trung vi lượng dạng sunfat, Chelete
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón chuyên Lạc được sản xuất ở 2 dạng một màu và ba màu
- Ngoài tỷ lệ NPK phù hợp cho sinh trưởng cây Sắn, sản phẩm có bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và một lượng hợp lý các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết (Ca, Mg, S, Zn, B, Mo,...) cho cây sinh trưởng, tạo củ và tích lũy tinh bột được thuận lợi