NPK Chuyên lạc 4-9-6

image

NPK Chuyên lạc 4-9-6

Liên hệ

Phân bón chuyên Lạc được sản xuất ở 2 dạng một màu và ba màu

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 4%; P2O5hh: 9%; K2Ohh: 6%
Bổ sung trung vi lượng dạng sunfat, Chelete
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón chuyên Lạc được sản xuất ở 2 dạng một màu và ba màu
- Ngoài tỷ lệ NPK phù hợp cho sinh trưởng cây Lạc nói riêng và cây họ đậu nói chung, sản phẩm có bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và một lượng hợp lý các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết (Ca, Mg, S, Zn, B, Mo,...) cho cây sinh trưởng, tạo củ cũng như hình thành phát triển nốt sần...