NPK Sao Thần Nông No1 10-10-5

  • Trang chủ
  • Sản phẩm
  • NPK Sao Thần Nông No1 10-10-5
image

NPK Sao Thần Nông No1 10-10-5

Liên hệ

Rất phù hợp với nhiều loại đất, cây trồng, đặc biệt tốt với cây ăn quả, cây Chè, Lúa, Ngô, cây Rau màu và cây Dược liệu...

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 10%; P2O5hh: 10%; K2Ohh: 5%
Bổ sung trung vi lượng dạng Chelete
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón cao cấp đa tác dụng sản xuất trên dây chuyền hơi nước
- Hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm đạm hữu cơ dạng Amino Axit
- Rất phù hợp với nhiều loại đất, cây trồng, đặc biệt tốt với cây ăn quả, cây Chè, Lúa, Ngô, cây Rau màu và cây Dược liệu...