NPK 13-7-20 + TE

image

NPK 13-7-20 + TE

Liên hệ

Phân bón đa tác dụng sản xuất trên dây chuyền hơi nước, sử dụng nguyên liệu Đạm Nitrat, Đạm Sunfat, Kali Sunfat có bổ sung thêm nguyên tố trung, vi lượng dạng Nano, Chelete

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 13%; P2O5hh: 7%; K2Ohh: 20%
Trung, vi lượng: S: 8%; B: 200ppm; Zn: 50 ppm,…
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón đa tác dụng sản xuất trên dây chuyền hơi nước, sử dụng nguyên liệu Đạm Nitrat, Đạm Sunfat, Kali Sunfat có bổ sung thêm nguyên tố trung, vi lượng dạng Nano, Chelete
- Phân bón dễ tan phù hợp với nhiều loại đất và cây trồng, đặc biệt tốt với cây ăn quả, cây lấy củ và lấy hạt...