NPK 16-16-8 +TE

image

NPK 16-16-8 +TE

Liên hệ

Hàm lượng dinh dưỡng cao, cân đối rất phù hợp với nhiều loại đất và cây trồng, đặc biệt là cây trồng cạn

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 16%; P2O5hh: 16%; K2Ohh: 8%
Trung, vi lượng: S; 6%; B: 200ppm; Zn: 50 ppm,…
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón đa tác dụng sản xuất trên dây chuyền hơi nước
- Hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano
- Hàm lượng dinh dưỡng cao, cân đối rất phù hợp với nhiều loại đất và cây trồng, đặc biệt là cây trồng cạn