NPK Thần Nông Xanh 6-8-4

image

NPK Thần Nông Xanh 6-8-4

Liên hệ

Phân chuyên lót, phù hợp với nhiều loại đất, cây trồng, đặc biệt tốt với cây ăn quả, cây lương thực, cây rau màu và cây công nghiệp

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 6%; P2O5hh: 8%; K2Ohh: 4%
Trung lượng: SiO2hh: 2%
* Đặc tính nổi bật:
- Phân bón được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hơi nước, sản phẩm có sử dụng nguyên liệu đạm Urê, sunfat.
- Hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano.
- Phân chuyên lót, phù hợp với nhiều loại đất, cây trồng, đặc biệt tốt với cây ăn quả, cây lương thực, cây rau màu và cây công nghiệp…