NPK Thần Nông 99

image

NPK Thần Nông 99

Liên hệ

Ngoài tỷ lệ NPK phù hợp cho sinh trưởng cây lạc nói riêng và cây họ đậu đỗ nói chung, sản phẩm có bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và một lượng hợp lý các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết (ca, Mg, Zn, S,…) cho cây sinh trưởng

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 7%; P2O5hh: 7%; K2Ohh: 4%
Bổ sung trung vi lượng dạng Chelate
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón ba màu đa tác dụng, sử dụng cho nhiều loại đất và cây trồng
- Ngoài tỷ lệ NPK phù hợp cho sinh trưởng cây lạc nói riêng và cây họ đậu đỗ nói chung, sản phẩm có bổ sung mùn hữu cơ, Kali-Humat và một lượng hợp lý các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết (ca, Mg, Zn, S,…) cho cây sinh trưởng