NPK CT02 – 999

image

NPK CT02 – 999

Liên hệ

Sản phẩm sử dụng bằng nguyên liệu Kali mảnh Canada, Đạm Sunfat và được bổ sung một số nguyên tố trung, vi lượng (Mg, S, SiO2,…) giúp cho cây trồng khoẻ, cứng cây, bền lá, chống chịu tốt, số nhánh, số cây hữu hiệu cao,…

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 9%; P2O5hh: 3%; K2Ohh: 6%
Bổ sung trung vi lượng dạng Chelate
* Đặc tính nổi trội:
- Phân bón ba màu đa tác dụng, sử dụng cho nhiều loại đất và cây trồng
- Sản phẩm sử dụng bằng nguyên liệu Kali mảnh Canada, Đạm Sunfat và được bổ sung một số nguyên tố trung, vi lượng (Mg, S, SiO2,…) giúp cho cây trồng khoẻ, cứng cây, bền lá, chống chịu tốt, số nhánh, số cây hữu hiệu cao,…