NPK Chuyên Chè 1

image

NPK Chuyên Chè 1

Liên hệ

Tỷ lệ cân đối, phù hợp chuyên dùng bón lót cho cây Chè thời kỳ kinh doanh và bón cho cây Chè giai đoạn kiến thiết cơ bản

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 10%; P2O5hh: 10%; K2Ohh: 5%
Bổ sung trung vi lượng dạng Chelate
* Đặc tính nổi trội:
- Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hơi nước, hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano
- Tỷ lệ cân đối, phù hợp chuyên dùng bón lót cho cây Chè thời kỳ kinh doanh và bón cho cây Chè giai đoạn kiến thiết cơ bản