NPK Lúa 2

image

NPK Lúa 2

Liên hệ

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hơi nước, hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 12%; P2O5hh: 3%; K2Ohh: 10%
Trung, vi lượng: S: 8%; SiO2: 2%; Mg: 1%
* Đặc tính nổi trội:
- Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hơi nước, hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano
- Phân dễ tan, ít chua, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Phù hợp với nhiều loại đất và mùa vụ