NPK Lúa 1

image

NPK Lúa 1

Liên hệ

Phân ít chua, phù hợp với nhiều loại đất và mùa vụ, được dùng làm phân chuyên lót cho cây lúa

* Thành phần:
Đa lượng: Nts: 6%; P2O5hh: 8%; K2Ohh: 4%
Trung, vi lượng: S: 4%; SiO2: 3%
* Đặc tính nổi trội:
- Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hơi nước, hạt phân được bọc bằng màng hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng dạng Nano
- Phân ít chua, phù hợp với nhiều loại đất và mùa vụ, được dùng làm phân chuyên lót cho cây lúa